Informacje do pobrania

Informacje do pobrania

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Kulesze Kościelne w 2017r.

 

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2017-01-18 09:54:38 | Data modyfikacji: 2017-01-18 10:04:17.
Data wprowadzenia: 2017-01-18 09:54:38
Data modyfikacji: 2017-01-18 10:04:17
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl