Oświata

Oświata

Rekrutacja do przedszkola i do I klasy Szkoły
Podstawowej
 U-rekrutacja zs.docx

Opublikowane przez: Administrator | Data wprowadzenia: 2016-03-01 16:01:29.

Zobacz:
   Wyprawka szkolna
   Stypendia szkolne
   Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Data wprowadzenia: 2016-03-01 16:01:29
Opublikowane przez: Administrator
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kulesze Kościelne
ul. ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne
Wojt Gminy
Stefan Grodzki
Kontakt:
Tel: (86) 476-35-10
Fax: (86) 476-35-12
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl